Citat och ordspråk om problem

Här hittar du en samling citat om problem och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om problem. Alla citat om problem är på svenska.

Antingen är man en del av lösningen eller en del av problemet.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Jag har ingen lösning, men jag beundrar problemet.
Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.
Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas.
Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig.
Om det inte finns nån lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig.