Citat och ordspråk om rättvisa

Här hittar du en samling citat om rättvisa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rättvisa. Alla citat om rättvisa är på svenska.

De döda kan inte skrika ut efter rättvisa; det är de levandes skyldighet att göra det åt dem.
Det är bara rättvist när jag får något, för alla andra är egoister och tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig.
Det är mycket lättare att vara kritisk än att vara rättvis.