Citat och ordspråk om sällsynt

Här hittar du en samling citat om sällsynt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sällsynt. Alla citat om sällsynt är på svenska.

Det är med beröm som med guld och diamanter. Det är så värdefullt just därför att det är så sällsynt.
Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.