Citat och ordspråk om samtal

Här hittar du en samling citat om samtal och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om samtal. Alla citat om samtal är på svenska.

Ett lyckligt äktenskap är ett långt samtal som alltid verkar alldeles för kort.
När man gifter sig bör man ställa sig frågan: Tror du att du kommer att kunna ha goda samtal med den här kvinnan på ålderns höst?