Citat och ordspråk om sanning

Här hittar du en samling citat om sanning och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sanning. Alla citat om sanning är på svenska.

Annonserna innehåller de enda sanningarna man kan lita på i en tidning.
Den avskyvärdaste lögnaren är den som kommer sanningen närmast.
Den som inte säger sanningen om sig själv kan inte säga den om andra.
Den som säger sanningen syndar inte men han skapar besvär.
En lögn är ingen lögn förrän sanningen kommer fram.
Fråga ett barn efter sanningen.
Istället för kärlek, pengar, berömmelse, ge mig sanning.
Krigets första offer är sanningen.
När du anklagar och kritiserar andra är det en en sanning om dig själv som du försöker undvika.
Om du tvekar, säg sanningen.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Sanningen är nyttig för den som lyssnar, skadligt för den som talar.
Tala alltid sanning om du inte kan säga en bra lögn.