Citat och ordspråk om sår

Här hittar du en samling citat om sår och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sår. Alla citat om sår är på svenska.

De värsta såren är de, som inte blöder.
Den som ruvar på hämnd håller sina sår öppna.