Citat och ordspråk om skönhet

Här hittar du en samling citat om skönhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skönhet. Alla citat om skönhet är på svenska.

Skönheten sitter i betraktarens öga.