Citat och ordspråk om spara

Här hittar du en samling citat om spara och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spara. Alla citat om spara är på svenska.

Det bästa sättet att spara tid är att använda den.