Citat och ordspråk om spegel

Här hittar du en samling citat om spegel och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spegel. Alla citat om spegel är på svenska.

Den blinde tackar dig inte för att du räcker honom en spegel.
Den ena människan är den andras spegel.
Det finns ingen bättre spegel än en gammal vän.