Citat och ordspråk om tiden

Här hittar du en samling citat om tiden och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tiden. Alla citat om tiden är på svenska.

All kan köpas, utom tid.
Älskar du livet? Förslösa då inte tiden, för det är den som livet består av.
De gamla säger alltid att tiderna blir sämre. Tiderna är som alltid, de gamla blir sämre.
Det bästa sättet att spara tid är att använda den.
Ingen armé kan motstå styrkan hos en idé som kommer när tiden är mogen för den.
Tiden är den bästa predikanten.