Citat och ordspråk om vänner

Här hittar du en samling citat om vänner och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vänner. Alla citat om vänner är på svenska.

Den fattige har inte ens släktingarna till vänner.
Framgång ger vänner, motgång prövar dem.
Goda vänner, goda böcker och ett sovande samvete; det är ett idealiskt liv.
Många människor som tror sig ha skapat ett hem att leva i, märker ganska snart att de bara öppnat ett värdshus för sina vänner.
Ödet ger oss släktingar, men våra vänner väljer vi själva.
Ofta har vi ingen tid för våra vänner, men all tid i världen för våra fiender.
Små vänner kan visa sig vara de största.
Tänk på att främlingar är vänner som du ännu inte känner.
Vänner är som fiolsträngar - de får inte spännas för hårt.
Vänner lever inte bara i harmoni, som en del säger, utan i melodi.