Citat och ordspråk om vänskap

Här hittar du en samling citat om vänskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vänskap. Alla citat om vänskap är på svenska.

Aldrig älskade jag dig så djupt som när jag höll på att mista dig.
Att beröva livet vänskapen är som att beröva jorden solen.
Att ge och ta förmaningar är ett utmärkande drag för den sanna vänskapen.
Där den verkliga vänskapen råder behövs inga ceremonier.
Det finns inte mycket i livet som är lika vackert som vänskapen och inte heller mycket som är mer ovanligt.
En riktig vän är en som träder in när övriga världen träder ut.
En sann vän talar väl om oss, och försvarar oss när vi är frånvarande.
En vän är den som känner dig som du är, förstår vad du har varit, accepterar vad du blivit och ändå varsamt låter dig växa.
En vän är den som vet allt om dig och ändå tycker om dig.
En vänskap behöver inte vara perfekt utan trofast.
Få människor har styrka nog för att kunna prisa en väns framgång utan missunnelse.
Förvänta dig inte att folk skall respektera dig för vad du tänker göra.
Har du vänner, betrakta dig då som rik.
Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.
I affärer finns ingen vänskap.