A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Citat av Nathaniel Hawthorne

Här hittar du kloka och minnesvärda citat och visdomsord av Nathaniel Hawthorne

Egenkärleken hör till de egenskaper som inspirerar kärleken. Det bör man grundligt beakta.