Välkommen till ordspråk från hela världen!


Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.
Kärleken kan få en åsna att dansa.
Kärlek utan genkärlek är som en viktig fråga utan svar.
Man kan inte döma en bok efter titeln.
Kärlek, hosta och hunger kan man inte dölja.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.
Ett leende är värt ett tusental ord.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
En fisk i grytan är bättre än tio i sjön.