Välkommen till ordspråk från hela världen!


Den som gifter sig av kärlek, har lustiga nätter och tunga dagar.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.
Människan blir som den hon umgås med.
Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.
Ödet skrattar åt sannolikheter.
Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.
Man kan inte döma en bok efter titeln.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Den som fruktar döden gläder sig inte åt livet.
Var mot dina föräldrar så som du vill att dina barn ska vara mot dig.