Välkommen till ordspråk från hela världen!


Ett leende är värt ett tusental ord.
Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
Den som varit nära döden känner livets värde.
En fisk i grytan är bättre än tio i sjön.
Där spriten går in, går vettet ut.
Avundas aldrig någon den lycka han ser ut att ha - du känner inte till hans hemliga sorger.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm.
Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.