Välkommen till ordspråk från hela världen!


Man kan botas från sin sjukdom, inte från sitt öde.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Erfarenheten gör dig klok, sällan rik.
Störst av alla konster är kärleken.
När kvasten är skev, ser man vad den har använts till.
Där kärleken tittar in genom fönstret, går olyckan ut genom dörren.
Grannens kor mjölkar alltid bäst.
Kärleken kan få en åsna att dansa.