Välkommen till ordspråk från hela världen!


Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Var mot dina föräldrar så som du vill att dina barn ska vara mot dig.
Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
En kyss utan en kram är som en blomma utan doft.
Man dränker inte bekymren genom att dricka - man bara vattnar dem.
Ett leende är värt ett tusental ord.
Där kärleken tittar in genom fönstret, går olyckan ut genom dörren.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Störst av alla konster är kärleken.