Välkommen till ordspråk från hela världen!


Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Störst av alla konster är kärleken.
Människan blir som den hon umgås med.
Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.
Avundas aldrig någon den lycka han ser ut att ha - du känner inte till hans hemliga sorger.
Kärleken kan få en åsna att dansa.
Man kan inte döma en bok efter titeln.
Den som inte gör dumheter som ung gör det som gammal.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.