Välkommen till ordspråk från hela världen!


Den som inte gör dumheter som ung gör det som gammal.
Ett leende är värt ett tusental ord.
En fisk i grytan är bättre än tio i sjön.
Kärlek, hosta och hunger kan man inte dölja.
Man kan botas från sin sjukdom, inte från sitt öde.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Erfarenheten gör dig klok, sällan rik.
Störst av alla konster är kärleken.