Välkommen till ordspråk från hela världen!


Man dränker inte bekymren genom att dricka - man bara vattnar dem.
Ett leende är värt ett tusental ord.
Där kärleken tittar in genom fönstret, går olyckan ut genom dörren.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Störst av alla konster är kärleken.
Människan blir som den hon umgås med.
Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.
Avundas aldrig någon den lycka han ser ut att ha - du känner inte till hans hemliga sorger.
Kärleken kan få en åsna att dansa.
Man kan inte döma en bok efter titeln.