Finska flaggan

Finska ordspråk

Här hittar du finska ordspråk, visdomsord, talesätt och bevingade ord!

Aftonen vet mera än morgonen.
Den femte spelaren sitter under bordet.
Den som lever, tänker framåt, den som dött, må se tillbaka.
Det nya är alltid angenämare, också om det gamla vore bättre.
Det sköna är inte likadant för alla.
Flicka som vill ha fästman, har inte tid att sitta ledig.
Förmoda är inte detsamma som att veta.
Förrän det goda övergår till vana, kan vart kärr i Finland bli åker.
Hellre från din jord än ifrån ditt ord.
Hundra år framlevas inte i ett andetag.
Ingen bliver vis av sin ålder om inte Gud giver förstånd.
Ingen kan hjälpa den som ej hjälper sig själv.
Ingen natt är så lång att inte dag följer på.
Ingen sover sig till fästman, eller får en brudgum med att vila.
Ingen är så fattig att han inte kan hjälpa och ingen är så rik att han inte behöver hjälp.