Citat och ordspråk om glömmer

Här hittar du en samling citat om glömmer och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om glömmer. Alla citat om glömmer är på svenska.

Den första kärleken glömmer man aldrig.
Det jag hör, det glömmer jag. Det jag ser, det kommer jag ihåg. Det jag gör, det förstår jag.
Vi glömmer gärna våra fel när ingen annan känner till dem.
Vi glömmer våra glädjeämnen men minns våra lidanden.