Citat och ordspråk om förlorade

Här hittar du en samling citat om förlorade och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förlorade. Alla citat om förlorade är på svenska.

Det är bättre att ha älskat och förlorat än att inte ha älskat alls.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.