Turkiska flaggan

Turkiska ordspråk

Här hittar du turkiska ordspråk, visdomsord, talesätt och bevingade ord!

Att leta efter självsäkerhet är avsikten att sprida dina hemligheter.
Bit inte av mer än du kan tugga.
Bry er inte om att turbanen är vit, såpan är kanske köpt på kredit.
Den som går i de storas fotspår börjar snart halta.
Det tar sex månader att avsluta ett jobb anständigt (ordentligt).
Det är bättre att vara sjuk än att passa sjuka.
Det är en förebråelse mot din fiende att inte bekräfta hans förebråelse.
Drömmen ger oss det vi önskar i vaket tillstånd.
Döden är en svart kamel, som knäböjer vid var mans dörr.
En hungrig björn dansar inte.
En mans visdom sitter i hjärnan, inte i hans gråa hår.
En smärta upphäver en annan, och kallt vatten mildrar värken.
Han ger saft till alla i enlighet med deras smak.
Har du pengar är du vis, har du inga är du en dåre.
Ifall du inte kan sitta nedanför, så finns det inte heller en plats för dig ovanför.