Spanska flaggan

Spanska ordspråk

Här hittar du spanska ordspråk, visdomsord, talesätt och bevingade ord!

Den kärlek som kräver allt, är motsatsen till kärlek.
Den som fruktar döden gläder sig inte åt livet.
Den som inte finner kärlek, finner ingenting.
Den som inte springer, flyger.
Den som säger sanningen syndar inte men han skapar besvär.
Det finns ingen bättre spegel än en gammal vän.
En liten bit i taget, och du kommer långt.
Litet i sänder kommer man långt.
Njut ditt lilla medan dåren jagar efter mer.
Sann kärlek kan inte döljas.
Sök lyckan idag.
Vi är alla barn till Adam och Eva; det är kläderna som skiljer oss åt.