Svenska flaggan

Svenska ordspråk

Här hittar du svenska ordspråk, visdomsord, talesätt och bevingade ord!

Borta bra men hemma bäst.
Den ena människan är den andras spegel.
Den enes död, den andres bröd.
Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en.
Den som gifter sig av kärlek, har lustiga nätter och tunga dagar.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Den som inte gör dumheter som ung gör det som gammal.
En fisk i grytan är bättre än tio i sjön.
En lögn är ingen lögn förrän sanningen kommer fram.
Förbjuden väg är ofta hårt sliten.
Först till kvarn får först mala.
Förståndet sitter i huvudet och inte i skägget.
Grannens kor mjölkar alltid bäst.
Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.
Hastverk är lastverk.