Engelska flaggan

Engelska ordspråk

Här hittar du engelska ordspråk, visdomsord, talesätt och bevingade ord!

Alla pratar om vädret och ingen gör något åt det.
De unga tror att de gamla är tokiga, och de gamla vet att ungdomarna är det.
Den blinde tackar dig inte för att du räcker honom en spegel.
Den bästa goda handling/välgörenhet är att handla snabbt.
Den ena korpen hackar inte ut ögonen på den andra.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Förtal och anklagelse är som floden, smalast vid källan och bredast vid utloppet.
Hjärtat har inga rynkor.
Kärleken kan få en åsna att dansa.
Man dränker inte bekymren genom att dricka - man bara vattnar dem.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.
Ödet skrattar åt sannolikheter.