Citat och ordspråk om flyga

Här hittar du en samling citat om flyga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om flyga. Alla citat om flyga är på svenska.

Den som inte springer, flyger.
Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga.