Citat och ordspråk om modig

Här hittar du en samling citat om modig och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om modig. Alla citat om modig är på svenska.

Alla är modiga när fienden flyr.
Att vara modig är inte nödvändigtvis att gå någonstans eller att göra någonting, utan att göra medvetet sådant som vi redan känner på djupet och sedan leva med den oändliga sårbarheten av dess konsekvenser.
Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en.
Det är ingen konst att vara modig när man inte är rädd.
Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.
Det är modigt att våga säga att man är rädd.
Var modig och tveka inte.