Citat och ordspråk om hårt

Här hittar du en samling citat om hårt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hårt. Alla citat om hårt är på svenska.

Förbjuden väg är ofta hårt sliten.