Citat och ordspråk om lögn

Här hittar du en samling citat om lögn och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lögn. Alla citat om lögn är på svenska.

Att dölja ett fel med en lögn är att ersätta en fläck med ett hål.
En lögn är ingen lögn förrän sanningen kommer fram.
Lögnen är de svagas vapen.
Tala alltid sanning om du inte kan säga en bra lögn.