Citat och ordspråk om gud

Här hittar du en samling citat om gud och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om gud. Alla citat om gud är på svenska.

Det är dåraktigt att be gudarna om det man kan åstadkomma av egen kraft.
Förlita dig på Gud men gör inga dumheter.
Ingen bliver vis av sin ålder om inte Gud giver förstånd.
Låt Gud skära ner en mans livslängd och lägga till skillnaden på hans lycka.
Lita på Gud, men bind först din kamel.
Vår herre har ordnat det så vist, att barn gärna lägger sig till med de åsikter som irriterar deras föräldrar mest.