Citat och ordspråk om brudgum

Här hittar du en samling citat om brudgum och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om brudgum. Alla citat om brudgum är på svenska.

Ingen sover sig till fästman, eller får en brudgum med att vila.