Citat och ordspråk om levande

Här hittar du en samling citat om levande och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om levande. Alla citat om levande är på svenska.

Att vara vaken är att vara levande.
Den som lever, tänker framåt, den som dött, må se tillbaka.
Tag inte livet alltför allvarligt. Du kommer i alla fall aldrig ifrån det levande.