Citat och ordspråk om spelare

Här hittar du en samling citat om spelare och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om spelare. Alla citat om spelare är på svenska.

Den femte spelaren sitter under bordet.