Citat och ordspråk om morgonen

Här hittar du en samling citat om morgonen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om morgonen. Alla citat om morgonen är på svenska.

Aftonen vet mera än morgonen.