Citat och ordspråk om hjälp

Här hittar du en samling citat om hjälp och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hjälp. Alla citat om hjälp är på svenska.

Hjälp mig inte upp innan jag har fallit.
Ingen kan hjälpa den som ej hjälper sig själv.
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
Titta aldrig ner på någon om du inte håller på att hjälpa honom upp.