Det finns inget så meningslöst som ett kompetent utförande av det som inte borde utföras alls.
Fler kategorier