Citat och ordspråk om arbete

Här hittar du en samling citat om arbete och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om arbete. Alla citat om arbete är på svenska.

Arbete är tillflykten för dem som inte har något bättre att sysselsätta sig med.
Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det.
Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det.
Den som hittade på arbetet, han måtte inte haft något att göra.
Den, som inte arbetar, har inte så mycket som en brödsmula.
Den, som vill ha ett arbete utfört snabbt och väl, bör göra det själv.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Det finns inget så meningslöst som ett kompetent utförande av det som inte borde utföras alls.
Det finns inget smutsigt arbete, smutsigt kan bara samvetet vara.
Det tar sex månader att avsluta ett jobb anständigt (ordentligt).
En konferens är ett möte mellan viktiga människor som var och en för sig inte kan göra någonting men som tillsammans kan bestämma att ingenting kan göras.
Hårt arbete har ingen dött av. Men varför ta risken.
Jag älskar arbete. Jag kan sitta och studera det i timmar.
Lust gör tungt arbete lätt och olust gör lätt arbete tungt.
Mer arbete betyder större framsteg. Men framsteg betyder också mer arbete.