Citat och ordspråk om framtiden

Här hittar du en samling citat om framtiden och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om framtiden. Alla citat om framtiden är på svenska.

Det bästa med framtiden är att den bara kommer en dag i sänder.
Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss är bagateller i jämförelse med det som ligger inom oss.
Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.
Framtiden tillhör de som förbereder sig för den idag.
Framtiden tillhör dem som tror på sina vackra drömmar.
I varje nytt ögonblick kan en människa ta tag i styråran i sitt liv och påverka sin framtid.
Jag har inget emot att dö, bara inte i morgon, jag har en del jag skall göra först.
Jag tänker aldrig på framtiden den kommer tids nog.
Långt den vise skådar framåt, ännu längre går hans tankar.