Citat och ordspråk om leva

Här hittar du en samling citat om leva och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om leva. Alla citat om leva är på svenska.

Att leva är farligt - man kan dö - men ingen vet om det är farligt att dö.
Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten blomma måste man ha!
Att leva utan att älska är ej att leva ett verkligt liv.
Att vara modig är inte nödvändigtvis att gå någonstans eller att göra någonting, utan att göra medvetet sådant som vi redan känner på djupet och sedan leva med den oändliga sårbarheten av dess konsekvenser.
Den ena dör av det den andra lever av.
Den som lever får se.
Det finns bara en sorts verklig framgång. Det är att leva på sitt eget vis.
Det finns två sätt att leva, antingen som om ingenting är ett under eller också är allting ett under.
Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist.
Ge mig överflödet, det nödtorftiga kan jag leva utan.
Man bör leva sitt liv så man blir vän med döden. Tror jag tralala.
Många människor som tror sig ha skapat ett hem att leva i, märker ganska snart att de bara öppnat ett värdshus för sina vänner.
Mycket ser den som länge lever.