Citat och ordspråk om framgång

Här hittar du en samling citat om framgång och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om framgång. Alla citat om framgång är på svenska.

Den bäste soldaten är inte den som anfaller. Den överlägsne kämpen når framgång utan våld. Den störste erövraren segrar utan kamp. Den mest framgångsrike anföraren leder utan att befalla.
Det finns bara en sorts verklig framgång. Det är att leva på sitt eget vis.
Få människor har styrka nog för att kunna prisa en väns framgång utan missunnelse.
Försök inte bli en man med framgång, försök hellre att bli en man med värderingar.
Framgång är att tycka om dig själv, tycka om det du gör och tycka om hur du gör det.
Framgång är inte nyckeln till lycka. Lycka är nyckeln till framgång.
Framgång beror bara på tur. Fråga en som har misslyckats.
Framgång ger vänner, motgång prövar dem.
Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte.
Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.