Om det vore så roligt att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv.
Fler kategorier