Mycket få människor lever idag – de flesta gör förberedelser för att leva i morgon.
Fler kategorier