De människor som fått ut mest av livet är inte de som har levt ett sekel utan de som har levt varje minut.
Fler kategorier