En sann vän talar väl om oss, och försvarar oss när vi är frånvarande.
Fler kategorier