Det finns bara två sätt att leva. Det ena är som om inget är ett under. Det andra är som om allt är ett under.
Fler kategorier