De enda människor som hävdar att pengar inte är viktiga är de som har så mycket att de är befriade från den obehagliga bördan att behöva tänka på dem.
Fler kategorier