Olyckshändelser är konstiga saker. Man råkar inte ut för dem, förrän man råkar in i dem.
Fler kategorier