Människorna är som viner: med åren blir de dåliga surare och de goda blir bättre.
Fler kategorier