Den kanske renaste och mest upphöjda formen av kärlek är en fullständig, total och oreserverad önska om att den vi älskar ska vara lycklig.
Fler kategorier