Ju mer jag tänker på saken, dess tydligare tycks det mig att livet är till helt enkelt för att levas.
Fler kategorier