Citat och ordspråk om advokater

Här hittar du en samling citat om advokater och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om advokater. Alla citat om advokater är på svenska.

Advokaten skriver och skriver, men alltid på din hud.
Advokater och vagnshjul ska smörjas.