Citat och ordspråk om anklaga

Här hittar du en samling citat om anklaga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om anklaga. Alla citat om anklaga är på svenska.

När du anklagar och kritiserar andra är det en en sanning om dig själv som du försöker undvika.