Citat och ordspråk om avrätta

Här hittar du en samling citat om avrätta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om avrätta. Alla citat om avrätta är på svenska.

Avrätta inte det som redan är avrättat.