Citat och ordspråk om avrätta


Avrätta inte det som redan är avrättat.